Nuvarande situation och framtida utvecklingstrend för kinesisk tillverkningsindustri

intelligent tillverkningssystem är en typ av intelligent maskin och mänskliga experter som tillsammans består av människa-maskin integration intelligent system, kan det i tillverkningsprocessen med en hög grad av flexibilitet och integration är inte hög, med hjälp av datorsimulering av intelligenta aktiviteter av mänskliga experter för analys, resonemang, bedömning, uppfattning och beslutsfattande Att ersätta eller utöka människans del av det mentala arbetet i en tillverkningsmiljö. Samtidigt bygger samlingslagring bättre integration och utveckling av mänsklig intelligens intelligent tillverkning på en ny generering av informations- och kommunikationsteknik och djup integration av avancerad tillverkningsteknik, produktionsledningstjänster genom hela designtillverkningsverksamheten för varje länk, har självmedvetenhet Sedan studien från beslutet För närvarande är Kinas ekonomi i en omvandlingsprocessen från höghastighetståg tillväxt till högkvalitativ utveckling.Samtidigt, med den industriella uppgraderingen, kommer Kinas tillverkningsindustri gradvis att övergå från Made in China till intelligent tillverkning i Kina.Intelligent tillverkning kommer att bli den oundvikliga utvecklingstrenden för tillverkningsindustrin i framtiden. Detta betyder också att smart tillverkning har blivit den strategiska höjdpunkten för tillverkningsutveckling, och ta den höga marken, för att främja Kinas tillverkningsindustris utbudsreform, odla ny ekonomisk tillväxt. , skapa nya konkurrensfördelar för tillverkningsindustrin i vårt land, förverkliga målet om tillverkning kraftpaket, har viktig strategisk betydelse.

1 (1)


Posttid: 2022-jan-11